2. മൂന്നാം കക്ഷി ക്ലൗഡിലേക്കുള്ള OWON ഗേറ്റ്‌വേ.

ക്ലൗഡ് CPI-യിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ്‌വേ:

OWON-ൻ്റെ ഹാർഡ്‌വെയറും ക്ലൗഡ് സെർവറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇൻ്റർഫേസ് വിവരിക്കുന്നു.

WhatsApp ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!